Notre Dame održava se u Dual Sport Star Daniel Freitag


Jedan od najzanimljivijih novaka u regrutskoj klasi 2024. je Bloomington (Minnesota) Jefferson wide receiver Daniel Freytagkoju je u petak prikazao Notre Dame. Intriga ne dolazi samo od talenta kojim se Freytag ponosi, a koji je na visokoj razini.

Source link

Leave a Comment